Lehké přidušení

Nedostatek kyslíku v krvi a tedy i v tělesných orgánech, způsobují poppers y díky svému složení. Základem jsou dusíkaté látky zvané nitrity. Existuje několik různých používaných látek, jako butyl nitrit, propyl nitrit, amylnitrity a jejich různé izomery, které se používají. V jejich působení ale není rozdílu. Všechny se totiž po vdechnutí v plicích váží v krvi na červené krevní barvivo hemoglobin. Tím vzniká methemoglobin, který ale již nemá kapacitu k vázání kyslíku na sebe.

Málo kyslíku – výhoda

Proto je v organismu dočasně omezeno množství kyslíku. Protože je ale kyslík základní látka, nutná ke správné funkci každé buňky, k práci svalů, mozku i dalších orgánů, dochází jeho nedostatkem ke změnám v organismu. Zejména vnitřní svalstvo – hladké ochabuje, tím se rozšiřují tepny, klesá tlak, svalstvo se uvolňuje. Shodou okolností také svalstvo v oblasti poševní a anální. Tím, že dochází k tomuto uvolnění, je mnohem snazší proniknout do těchto tělesných otvorů.